Üye iseniz kullanıcı e-postanız ve şifreniz ile giriş yapınız

Üye değilseniz aşağıdaki Yeni Üye oluşturma alanına tıklayınız
Kullanıcı adınızı girin ve "Yeni Şifre" düğmesini tıklayın
Tek adımda üye olun...
 
Giriş
Yeni Şifre
Üye Ol
"Hesabım var"

Giriş Yap

“Üye olmak istiyorum”

Yeni Üyelik

Anasayfa   Hakkımızda

Kullanıcı Sözleşmesi

sanayidebul.com ("Web Sitesi") girmeniz ya da bu web sitesi’ndeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

1.BÖLÜM: GİRİŞ
1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Sanayidebul.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Talep -Teklif veya hesap profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Web sitesini kullanmadan evvel koşulların size uygunluğunu lütfen kontrol ediniz.
1.2.   Sanayidebul.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Sanayidebul.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
2.BÖLÜM: TANIMLAR
Aşağıda listeli tanımlar;
2.1. “sanayidebul.com” SBL Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ni,
2.2. “Web Sitesi” http://sanayidebul.com internet sitesini,
2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişi ve kurumları,
2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5. “Talep Açan” Web Sitesi üzerinden Ürün/Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
2.6. “Teklif Veren” gelen taleplere teklif vermek ve tanıtımını yapmak üzere Web Sitesi üzerinden Üye Profili oluşturan ve kullanım sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
2.7. “Üye Profili”; Talep açma, Teklif verme ve sitenin diğer hizmetlerinden yararlanma işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcıların Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
2.8. “Talep Açma” Kullanıcılar tarafından, bir veya daha fazla Kullanıcıdan Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanacak ve sanayidebul.com tarafından diğer kullanıcılarla eşleştirilmesi yapılacak ürün/hizmet talebini,
2.9. “Teklif Verme ” Kendilerine yönlendirilmiş Taleplere kullanıcıların uygun formatlarda cevaben verecekleri teklifini,
2.10. “Online Ödeme Sistemi” Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden alacağı hizmetlere ilişkin tüm ücretlerin, sanayidebul.com veya sanayidebul.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Kullanıcı’dan tahsilini sağlayan sistemi,
2.11. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.12. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
ifade eder.
BÖLÜM 3: SANAYİDEBUL.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
3.1.   Sanayidebul.com, Kullanıcıların içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün ve bunlarla ilgili talep ve teklif bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
3.2.   Sanayidebul.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan ürün/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Sanayidebul.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
KULLANIM ŞARTLARI
BÖLÜM 4: ÜYELİK SİSTEMİ
4.1.   Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Sanayidebul.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Sanayidebul.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez
BÖLÜM 5: TALEP OLUŞTURULMASI
5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca talep oluşturma bölümünde bulunan formlardaki bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Ürün/Hizmet Talebi oluşturabilir.
5.2.   Sanayidebul.com, Talepleri kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Talep’lerin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Üyelere aittir.
BÖLÜM 6: KURUMSAL ÜYELİK OLUŞTURMA
6.1.   Aktif ticari faaliyetlerde bulunan herhangi bir firma, tüzel kişilik Kullanıcı Hesap bilgileri bölümünde bulunan kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları’nı onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Kurumsal Profili oluşturup bu profile uygun sanayidebul.com hizmetlerinden seçtiklerini satın alarak kullanabilir.
6.2.    Kurumsal Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Kurumsal Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, faaliyet raporu, kapasite raporu, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi istenebilir.
6.3.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
          6.3.1. sanayidebul.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.4.   Talep – Teklif eşleşmesi sonusunda oluşacak ticari faaliyetler sonucunda verilmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Ürün/Hizmet Alan kullanıcılara iletmek Ürün/Hizmet Veren kullanıcıların sorumluluğundadrı. Sanayidebul.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BÖLÜM 7: TEKLİF OLUŞTURMA
7.1.   Kurumsal Profile sahip ve sanayidebul.com kurumsal paketlerinden herhangi birini satın almış olan kullanıcılar, kendisine gönderilen bir Ürün/Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Talep formunda belirtilen ürün/hizmeti yapmayı teklif eder. Bu aşamada Talep açan kullanıcı talebine gelen teklifleri değerlendirip teklif veren kullanıcılardan istedikleri ile temas kurmakta serbesttir.
7.2.   Sanayidebul.com, teklif verme işlemlerini kullanıcılara Kurumsal Profil paketleri halinde ücretli olarak sunar, paket dışı veya aşımı durumlarda teklif başına bedel alabilir. Kullanıcılar, teklif verdiği ürün/hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin talep açanlar tarafından görülmemesi veya aynı ürün/hizmet için başka Kullanıcıların’da de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde kullanıcılara kullanım ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.
7.3.   Sanayidebul.com Kullanıcılar arasında ödeme, ürün/hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
7.4.   Teklif veren üyeler, ilgili talepte bulunan tüm teknik resim, içerik belirten doküman, kullanım detayları, sertifika, teknik şartname vb. bilgi ve görselleri içeren pdf formatında dosyaları, fotoğrafları ve/veya açıklamaları başka hiçbir kişi veya kurumla paylaşamaz. 
Bu yükümlülüğün aksine bir durumun tespiti halinde, paylaşımı yapan üye tüm yasal sorumlulukları kabul ettiğini peşinen beyan etmektedir.
BÖLÜM 8: KURUMSAL PROFİL, TEKLİF İÇERİĞİ
8.1.   Kullanıcı Profilleri, Talepler ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Sanayidebul.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Kullanıcılar’a aittir.
8.2.   Kullanıcı Profilleri, Talepler,Teklifler, İlanlar ve bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Kullanıcılar’a ait olup sanayidebul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BÖLÜM 9: ÖDEME
9.1.   Kullanıcılar satın aldıkları sanayidebul.com kurumsal paketlerinin bedellerini, Sanayidebul.com’a Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile anında online ödeme olarak yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
9.2.   Sanayidebul.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcılar’a fatura kesmekle yükümlüdür.
BÖLÜM 10: HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI
10.1.   Sanayidebul.com’un Kullanıcılar arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sanayidebul.com, Kullanıcılar arasında uyum olacağını veya Kullanıcıların her zaman ve her yerde taleplerine uygun teklifler veya tekliflerinin diğer Kullanıcılar tarafından kabul edileceğini garanti etmez ve edemez. Kullanıcılar karşılıklı gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
10.2.   Web Sitesi aracılığı ile alınacak ürün/hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Kullanıcılara aittir. Sanayidebul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
10.3.   Sanayidebul.com, Kullanıcılarının ürün/hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Sanayidebul.com, Üye oylamaları, Üye yorumları ve saha denetim ekipleri gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Kullanıcılar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Kullanıcılar çokça beğenilmiş, tercih edilmiş, memnun kalınmış veya saha ekipleri tarafından onaylanmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Sanayidebul.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
10.4.   Sanayidebul.com, Kullanıcılar arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Kullanıcıların sağlayacağı ürün satışı/hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda diğer kullanıcı veya 3. kişilere vereceği zararlardan Sanayidebul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.5.   Sanayidebul.com Kullanıcıların güvenilirliği, ilgili ürün/hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, ürün/hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, ürün/hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya ürün/hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
10.6.   Kullanıcılar tarafından Üye Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Kullanıcı tarafından taahhüt edilmektedir, Sanayidebul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
10.7. Ürün/Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk kullanıcılar ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcılar’a aittir. Sanayidebul.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Kullanıcılara aittir.
10.08. Sanayidebul.com Kullanıcılar’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Kullanıcı’nın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
10.09. Kullanıcılar arasında yapılacak sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Sanayidebul.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Sanayidebul.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
10.10. Sanayidebul.com, sisteminde kayıtlı Kullanıcıların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak diğer Kullanıcılar ile paylaşılmasından dolayı Kullanıcılar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.
10.11. Talep açan kullanıcıların bilgileri (kendisi aksini istemediği sürece) sanayidebul.com tarafından diğer kullanıcılar ile Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin kullanıcıların karşılıklı onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya kullanıcılar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sanayidebul.com kesinlikle sorumlu değildir.
10.12. Sanayidebul.com ile Kullanıcılar arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 11: KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
11.1.   Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcılar’a aittir.
11.2.   Kullanıcılar karşılıklı yaptıkları sözleşmede, Sanayidebul.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
11.3.   Kullanıcılar ilgili hizmet/paket tutarlarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Sanayidebul.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.
11.4.   Kullanıcılar, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Sanayidebul.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Sanayidebul.com sorumlu değildir.
BÖLÜM 12: SANAYİDEBUL.COM’A VERİLEN YETKİLER
12.1.   Sanayidebul.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Sanayidebul.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
12.2.   Sanayidebul.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Sanayidebul.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Sanayidebul.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
12.3.   Sanayidebul.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@sanayidebul.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
12.4.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Sanayidebul.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Sanayidebul.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
12.3.   Kullanıcılardan diğer Kullanıcılar’a ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Sanayidebul.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Sanayidebul.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Sanayidebul.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
12.4.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Sanayidebul.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
12.5.   Kullanıcılar, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Sanayidebul.com tarafından yayınlanmış olması Kullanıcıların sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
12.6. Sanayidebul.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
12.7. Sanayidebul.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
12.8. Sanayidebul.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
12.9. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Sanayidebul.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
TÜM KULLANICILARA AİT TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BÖLÜM 13: KULLANICILARLA İLİŞKİLER VE İŞLEMLER
13.1.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
13.2.   Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Sanayidebul.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
13.3.   Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
BÖLÜM 14: WEB SİTESİ İÇERİĞİ
Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
14.1.   Sanayidebul.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
14.2.   Sanayidebul.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
BÖLÜM 15: SORUMLULUK SINIRLAMALARI
15.1.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Sanayidebul.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
15.2.   Sanayidebul.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
15.3.   Sanayidebul.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
15.4.   Sanayidebul.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Kullanıcının verdiği ürün/hizmetlerden veya bir Kullanıcının verilen ürün/hizmet karşılığında diğer Kullanıcıya ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.
BÖLÜM 16: TELİF HAKKI POLİTİKASI
16.1.   Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sanayidebul.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
16.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Sanayidebul.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
16.3.   Sanayidebul.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Sanayidebul.com’a aittir. Sanayidebul.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Sanayidebul.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
BÖLÜM 17: WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK
17.1.   Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Sanayidebul.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
17.2.   Web Sitesi Sanayidebul.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Sanayidebul.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
17.3.   Sanayidebul.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
BÖLÜM 18: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
18.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
18.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
BÖLÜM 19: BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ
19.1.   Sanayidebul.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
19.2.   Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Sanayidebul.com’un ticari defter ve kayıtları ile Sanayidebul.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
BÖLÜM 20: SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ
20.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Sanayidebul.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Sanayidebul.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
23.2.   Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez
BÖLÜM 21: YÜRÜRLÜLÜK
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Sanayidebul.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Fiziki ürün satışımız olmadığından teslimat ve iade sözleşmesi ayrı olarak hazırlanmamıştır.
Copyright © 2018 Her Hakkı Saklıdır.